Ebü Ali Farmedi

ebül-ali-farmedi

EBÜ ALİ FARMEDİ (k.s.)

Doğumu: Farmed, 407 H. / 1016 M.

Vefatı: Tus 477 H. / 1084 M.

EBÜ ALİ FARMEDİ (k.s.) Şemaili

Ebü Ali Farmedi, Orta boylu, esmer tenli, gür kaşlı idi. Gözleri ve kirpikleri siyah, alnı genişti. Müridlerine bir babadan daha şefkatli idi. Herkese muhabbeti galibdi. Horasan meşayıhının şeyhi, vaktinin feridi ve selef mezhebinde muhakkıklardan idi.

Ebü Ali Farmedi, Hazretlerinin Hayatından Bilgiler.

Zahir ilimlerini evvela Nişabur’da Şeyh Ebü Said Ebü-l Hayr hazretlerinden, sonra Ebü-l Kasım Kuşeyri hazretlerinden tahsil etmiştir. Batın ilimlerini evvela Şeyh Ebü-l-Kasım Gürkani et-Tusi hazretlerine sonra da Ebü-l Hasen Harakani hazretlerine candan hizmet ederek, hesapsız feyizlere müstağrak olmuştur.

Gençliğinden beri hizmet ehli idi. Gittikçe aşk ve şevki arttığından, üstazlarının izin ve müsaadeleri ile diğer üstazlara da devam ederdi. Gerekli hizmetleri buyurulmadan yapar, böylece büyük teveccühlere mazhar olurdu.

ebül-ali-farmedi-resimBir gün üstadı Ebü-l Kasım Kuşeyri, boy abdesti almak üzere hücresinde yıkanırken, bir kova su tedarik ederek, hazretin kapısının önüne koyar ve su getirdiğini hissettirerek oradan uzaklaşır. Kuşeyri hazretleri meğer böyle fazla bir suya ihtiyaç hissedermiş. Bundan memnun olur, guslünü ve abdestini tamamlar, çıkınca bu suyu kim koydu diye sorar. Ebü Ali acaba yanlış bir iş mi yaptım diye korkar ve çekinir ve sonunda söylemek zorunda kalır. Bunun üzerine Ebü-l Kasım Kuşeyri hazretleri: “Ey Ebü Ali, bizim yetmiş senede kazandığımız mertebeleri sen bir kova su ile kazandın. Hizmetindeki firasetin seni daha çok yükseltir oğlum, Allah razı olsun” diye dua eder.

Kuşeyri’nin yanında mücahede ve riyazatla hizmete devam eder ve yakın zamanda halinde büyük değişmeler olur. Müsaadeleri ile Şeyh Ebü-l Kasım Gürkani hazretlerinin yanında hizmete girer. Yüksek füyüzata nail olur. Gittikçe aşk ve şevki arttığından, Gürkani hazretlerinin de müsaadeleri ile zamanın kutbuve gavsı, Ebü-l Hasen Harakani Hazretlerinin hizmetlerine koşar. Aldığı feyizle halkanın büyük erlerinden ve zamanın feridi olur.

Asrında selef mezhebi üzerinde söz sahibi idi. Huccetü-l-İslam İmam Gazzali, Ebü Ali Farmedi’ye ciddiyetle hizmet edip onun elinde ictihat derecesine yükselmiştir. Onun halifelerindendir. Ebü-l Hasen, Posti ve Yusuf Hamedani’yi de yetiştirmiştir.

Silsilede emaneti Ebü-l Hasen Harakani Hazretlerinden almıştır. “Mahzeni nur-i hidayet” diye anılır.

Allah (c.c.) Ondan razı olsun Ruhuna El-Fatiha

Son Eklenenler