Hace Ali Ramiteni

Hace Ali Ramiteni

Hace Ali Ramiteni hazretleri hayatından kesitler ve kimdir nerede doğdu nerede vefat etti şemaili nasıldır hakkında geniş detaylar içermektedir.

Doğumu: Ramiten, 591 H. / 1194 M.
Vefatı: Harzem, 721 H. / 1321 M.

Hace Ali Ramiteni Hz. Şemaili

 • Orta boylu, yüzü de diğer azaları da pek güzeldi. Fakrı seçmişti. Kumaş dokumacılığı ile hayatını kazanırdı. Zahirde halk ile, batında Hak ile idi. Manevi makamları yüksek olup, acaib kerametleri görülmüşdü.
 • Hace Ali Ramiteni Hz. Hayatı ve Sözleri

  Rızkını kazanmak için kumaş dokumacılığı ile meşgul olurdu. Hace Mahmud Fağnevi hazretlerinin hizmetine girmiş, onun ıhvanının umdesi ve halifelerinin en büyüğü olmuştur. Zamanın meşhur şeyhlerinden Bedreddin Hemedani, Hace Ali’ye: “Ey inanalar! Allah’ı çokça zikredin.” ( Azhab süresi/41 ) mealindeki ayet-i kerimede bize emrolunan zikir, zikr-i cehri midir, zikr-i hafi midir? diye sordu.

  Hace Ali Hazretleri; Mübtediye göre cehri, müntehiye göre hafidir buyurmuşlar: – Zikr-i cehriye senediniz nedir? sualine de: -“Son nefeslerini yaşayanlarınıza tevhid zikrini telkin ediniz.” hadisidir, buyurmuşlardır. Bu telkin tabii olarak cehri olacaktır ve derviş her nefesini son nefes bilecektir.

  Hace Ali Hz. buyurmuşlardır: Eğer Hallac-ı Mansur zamanında Hace Abdulhalık Gucdüvani hazretleri veya onun talebelerinden birisi bulunmuş olsa idi, onun “Vehdet-i vücud” menzilinden geçirir ve kurtarırlardı.

  Hace Ali Hazretleri edib ve şairdi. Farsça şiirleri vardır. Hikmetlerle doludur. Ondan Harzem Şahı önce şöphelendi, sonra ona talebe oldu. Ali Ramiteni Hz. 130 sene yaşamıştır. Muhammed isminde beş büyük zat yetiştirmiştir. Her biri hal ilim, fazilet ve kemal ehli idiler. Zahir, batın, ilimlerinde ise alim, amil, arif, kamil idiler. Bu İsimler şöyle ki;

 • Hace Muhammed ( Kendi oğludur),
 • Hace Muhammed Külaruz, Harzemlidir,
 • Hace Muhammed Salah, Belhlidir,
 • Hace Muhammed Barüdi, Harzemlidir,
 • Hace Muhammed Baba, Semmaslıdır,
 • Hace Ali Hazretlerinin Sözlerinden:

  -Hizmeti minnet bil, minneti hizmet bilme.
  -Kul Hakka aşık olursa, Hızır da kula aşık olur. Yani her zaman imdadına yetişir.
  -İnsan daima hayır işlemeli, işlemedim saymalıdır.
  -Dilin daimi zikirle meşgul olması zikr-i kesirdir, nazar-ı rahmettir.
  -Hafi zikir erbabı meşhur oldu ise, cehri zikir yapıyor demektir.
  -İki yerde dikkatli olun: Yemek yerken, söz söylerken…
  Kardeşin kardeşe duası böyledir. Onun dili sana göre günahsızdır, senin dilin ona göre günahsızdır.
  -Talibler için ermek, bir Hak dostunun gönlüne girmektir. En kısa yol budur.

  Silsilede emaneti Hace Mahmud Fağnevi Hazretlerinden aldı. “Mürğ-ı Hakikat Şehperi” diye anılır.

  Son Eklenenler