Hace Arifi Rivegeri Hz. Ks. Hayatı Şemali Kimdir Sözleri Kabri

hace arif rivegeri kabri

hace arif rivegeri kabri

HACE ARİF RİVEGERİ HAZRETLERİ KS.

Doğumu: Riveger, 560 H. / 1165 M.
Vefatı: Riveger, 660 H. / 1212 M.
HACE ARİF RİVEGERİ ŞEMAİLİ
Orta Boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi idi. Rengi gül rengi idi. Vücudundan güzel koku yayılırdı. Türk velilerinin büyüklerinden olup, ilim, hilim, zühd, takva, riyazat ve ibadet ehli idi.

HACE ARİF RİVEGERİ HAYATI

Hace Abdülhalık Gucdüvani Hazretlerinin senelerce hikmetinde bulunmuştu. En faziletli ıhvanından ve büyük halifelerinden idi. Seyr u sülük için Hazretin koyduğu esasları harfiyyen tatbik eder, feyz alırdı.

Peygamber efendimizin sünnetine uymakta çok titiz idi. Bu sebeple yüksek dereceye ulaşmıştır. Abdülhalık Gucdüvani hazretlerinin vefatlarından sonra aynı neşveyi devam ettirmekte büyük ihlas ve gayreti görülmüştür. Öyle ki kendinden dört batın sonra gelecek olan Muhammed Bahaeddin Nakşbend Hazretleri onların koydukları seyr u sülük esasları ile dünyaya feyz saçmış, nam salmışlardır.

Evliyaullah ulularından ve ariflerinden olmakla Zikr-i Cehri’nin huzurla yapılmasını, son anlarında, ser halifesi Mahmud Fagnevi hazretlerine talim buyurmuşlardır.
Bu açıktan zikir talimi, zamanın gereklerindendi. Böylece zikirden gafil olan halk açık zikri duymakla, zevk ve şevke gelmiş, topluca zikirden vücudda hareket, istifade ve istifaza sağlamıştır.

Hala günümüzde bir çok ilde ilçede semtte kendisinin eserleri okunmaya ve kendisinin aydınlatmış olduğu yolda ilerlemeye çalışan bir çok kişi ve genç arkadaşlar bulunmaktadır. Hazret en çok gençlere önem gösterir ve gençlerin bu yolda ilerlemesi ve bu yoldan kopmaması için çok gayret ve çaba sarf etmiştir.

660 senesinde Riveger’de vefat etmiştir. Kabri orada ziyaretgahtır. Silsile’de emaneti Hace Abdülhalık Gucdüvani hazretlerinden almıştır. “Pişuvayı Arifan” diye anılır.

Daha önceki konumuz olan Abdülhalik Gucdüvani – Gücdevani Hayatı Şemaili Kimdir başlıklı makalemizde Abdülhalik Gucdüvani – Gücdevani Hayatı Şemaili Kimdir eserleri ile alakalı geniş bilgiler içeren konular hakkında bilgiler verilmektedir.

Son Eklenenler