Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz

Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz

Hace Mahmud inciri fağnevi hz kimdir şemaili nasıldır hayatı nedir nereli nerede doğmuş silsileyi kimden almış ile alakalı tüm bilgileri edine bilirsiniz. Sayfamızı iyice okuyarak Hz. Hakkında tüm bilgileri edine bilirsiniz.

Hace Mahmud Fağnevi Ks.

Doğumu: Buhara-Fağne, Bilinmemektedir bulunamamıştır.
Vefatı: Buhara-Fağne, 717 H. / 1317 M.

Hace Mahmud Fağnevi Şemaili

Orta boylu, beyaz tenli, güzel burunlu, geniş ağızlı, siyah sakallı, güzel yüzlü idi. Başına beyaz sarık sarardı. Kerametleri pek çoktu.

Hace Mahmud Fağnevi Hayatı

Buhara’ya üç fersah mesafede bulunan Fağne kasabasında doğdu. Maişetleri için dülgerlikle ve ticaretle meşgul olurlardı. Hace Arif Rivegeri Hazretlerinin hizmetinde yetişmiş, onun en önde gelen ihvanından ve en büyük halifelerinden olmuştur. Hazretin halvette, celvette, tarikat ve hakikatta sırdaşı idi. Ferd için zikr-i hafiyi, cemaat için de, zikr-i zehriyi tercih ederdi.

Zamanın en büyük alimlerinden Hafızuddin hazretleri bir gün Hace Mahmud’a sorar:
-Tarikınız zikr-i hafi üzerine kurulmuş iken, sizin zikr-i cehri yapmanızın sebebi nedir?
Hace Mahmud Hazretleri Cevaben;
-Gafillerin uyanmaları, Allah’ın emrini tutmaları ve zikre rağbet etmeleri içindir. Böylece hak yoluna girerler, ihlasla tövbe ve inabe eylerler, hakikata ererler. Zikir açıktan olsun ki halk duysun ve gelsin buyurdular.

Devamla:
-Cehri zikri, dili yalandan, gıybetten, boğazı haram lokmadan kalbi şüpheden, gözü hıyanetten ve haram yerlere bakmaktan, gönlü riya ve süm’adan, sırrı masivadan temizleyenler yaparlar, dedi.

Açık veya gizli zikir’in maksadından değişme yoktur. Hikmet, maslahat ve durum gereği açıktan yapılır. Gizli olarak da yapılır. Esas seyr u sülük hafi zikir iledir.

Büyük Alimlerden biri olan Ali Ramiteni şöyle anlatır: Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. zamanında Hızır aleyhisselâmı gördü ve kendisine; Bu zamanda kendisine uyulması gereken ve bağlanması gereken şeyh kimdir diye sorar? Hızır; Şimdiki zamanda bu bahsettiğiniz sıfatları taşıyan bir kişi vardır. Hace Mahmud Fağnevi Hazretleridir. dedi. Ali Ramitani hz. talebelerinden bazıları Hızır ile görüşüp sorulan o suali soranın, Ali Ramitani hz. olduğunu söylemiştir.

Silsilede emaneti Hace Arif Rivegeri Hazretlerinden almıştır. “Gıbta ferma-yı Süreyya” diye anılır.

Son Eklenenler