Muhammed Baba Semmasi

Muhammed Baba Semmasi Kimdir

Muhammed baba semmasi hazretleri hakkında geniş detaylı bilgilere sayfamız içerisinde erişe bileceksiniz. Semmasi Hz. Kimdir, Nerede doğdu ve vefat etti kimden icazet alıp kimlere vermiştir. Şemaili nasıldır hayatı nedir meşhur sözleri hemen hemen bütün konulara vakıf ola bileceksiniz.

Muhammed BaBa Doğumu Vefatı Kabri

Doğumu: Semmas, ( Bilinmemektedir )
Vefatı: Semmas, 755 H. / 1354 M.

Muhammed Baba Semmasi Hazretleri Şemaili

Rengi esmer idi. Nurlara mazhar olduğu yüzünden görünürdü. Tesirli bir bakışı, keskin bir görüşü, derin bir hissedişi vardı.

Muhammed Baba Semmasi Hayatı

Hace Ali Ramiteni Hazretlerinin ömrü hizmetlerinde bulunmuş, hatta Buhara’dan Harzem’e hicret ettiklerinde yolundan ayrılmamışlar, muhitlerine ve kendilerine büyük faydalar sağlamışlar, ihvan içinde namlı bir halife olmuşladır.
Bahçesinin ağaçlarını kendisi budardı. Çok uyanıktı. Bu hizmetleri esnasında bazen hal galebe eder, bıçak elinden düşerdi. Çoğu kere talebelerini kendisi bulurdu:
Bir Gün Emir Külal Pehlivanlar meydanında güreşirken Hazret oradan geçer ve bir nazarla onu manevi meydana cezbeder. Emir Külal güreşi bırakır, hazretin hizmetine girer, ileride Bahaeddin Nakşbend’i yetiştirecek kuvvetli bir er olur.

Hazreti Nakşbend hakkında işaretleri şöyle olmuştur: Muhammed baba hazretleri beraberindekilerle birlikte, Bahaeddin’in doğacağı evin civarından geçerken: – Bu topraktan tarikata önder olacak irfan ve hizmet meydanı erinin, kokusu geliyor, buyururlar. Neden sonra bir gün yine oradan tekrar geçerlerken:

-Size evvelce buradan geçerken bahsettiğim irfan erinin kokusu arttı. Galiba o arif zat doğmuş olmalı, buyurduklarında: Üç gün evvel doğan Bahaeddin’in kundak içinde Hazrete dualarını almak için getirirler.

Muhammed baba semmasi hazretleri; Seyyid Emir Külal’e Bahaeddin’i göstererek:

-“Bu bizimdir. Bunu manevi evlatlığa kabul eyledik. Aylarca evvel kokusunu aldığımız, ileride tarikatımızın önderi olacak zat budur. Bu belde bundan sonra “Kasr-ı Arifan” yani Arifler Köşkü olacaktır. Ey Emir Külal! bu kundan içindeki oğlum Bahaeddin’i sana havale ediyorum. Zahir ve batın terbiyesini sana tevdi edilmiştir. Sakın bu hususta kusur etmeyesin!” diye dikkatlerini çektiler.

Hazretin en büyük halifesi olan Seyyid Emir Külal de:

-İnşaallah emirlerinizi tutmaya elimden gelen gayreti sarf edeceğim efendim, diye söz verdi ve yerine getirdi.
Muhammed Bahaeddin anlatıyor: Evlenme çağına geldiğimde, dedem beni Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine gönderdi. Huzura çıkmadan bir gün evvel, gece kalbimde bir niyaz ve tazarru fikri uyanıp Hace Hazretlerinin camiine girdim. İki rekat namaz kıldıktan sonra:

-“Ey Rabbim, sana senin belalarına sabretme kuvveti ver. Senin sevginle zuhur edecek mihnetlere tahammül ve takat ver!” diye dua ettim.
Sabahleyin Hazretin huzuruna çıktığımda, birden:
-Ey oğul! Duayı “Ya Rabbi senin rızan hangi şeyde ise, bu zayıf kuluna onu yaptır” diye etmelidir. Eğer Cenab-ı Hak, hikmet-i gereği olarak dostuna bir bela gönderirse, tahammül kuvvetini de ihsan eder… Yoksa kulun kendi arzusu ile bela istemesi küstahlıktır!” buyurarak beni ikaz ettiler.

Muhammed Baba Semmasi Hz. 4 (Dört) Büyük Halifeleri

Hace Muhammed BaBa Semmasi Hazretleri dört büyük halife yetiştirmişlerdir. Bu dört büyük halifeler aşağıya yazılmıştır şöyle ki;

 • Hace Sofi Suhari Hz.
 • Hace Mahmud Semmasi Hz. (Kendi oğlu)
 • Hace Danişmend Hz.
 • Hace Seyyid Emir Külal Hz.
 • Muhammed Baba Sözleri

  -Faidesiz duygulardan kalbi muhafaza etmek lazımdır.

  Silsilede emaneti Hace Ali Ramiteni Hazretlerinden almışlardır. “Şems-i Hakk” diye anılırlar.

  sayenizde muhammed baba hayatını ögrendim

  KeithBoova - 30 Nisan 2020
  Son Eklenenler