Seyyid Emir Külal

SEYYİD EMİR KÜLAL

Seyyid emir külal hazretleri ile alakalı tüm bilinmesi gereken bilgiler ve hayatı ile alakalı kesimler yer almaktadır hazretin şemaili, sözleri, türbesi, halifeleri, silsilesi vs. İle alakalı tüm herşey aşağıdaki yazımızda elde ede bileceksiniz.

Doğumu: Suhur, ( Bilinmemektedir )
Vefatı: Suhur, 772 H. / 1370 M.

SEYYİD EMİR KÜLAL HZ. ŞEMAİLİ

Boyu uzun, rengi esmer, göğüsleri geniş, kolları uzun, kaşları gür idi. Sakallarında tek tük beyaz vardı. Güzel yapılı bir pehlivan idi. Çok tevazu ehli olup itiraz ve inat nedir bilmezdi. Peygamberimizin soyundan bir seyyid idi.

Seyyid Emir Külal Hayatı

Annesi anlatıyor; “-O karnımda iken şüpheli lokma yeyince karnım ağrır, istifrağ etmeden rahatlayamazdım. Bu hal bir kaç defa tekerrür etti. Artık yiyeceğim lokmanın helal lokmasına dikkat eder oldum. Ağrı da kalmadı.”

Seyyid Emir Külal’in sanat’i çömlekçilik idi.

Gençliğinde güreşe meraklı olup çok iyi güreşirdi. Onu tanıyan ve seven seyircilerden biri bir gün: Bu zatın güreş ile meşgul olması Seyyidlik şerefiyle bağdaşmıyor, diye düşünür. Bunun üzerine oracıkta uykuya dalıverir.

Rüyasında; kıyametin koptuğunu ve kendisinin göğsüne kadar çamura battığını, çıkmaya gücü yetmeyerek çok bunaldığını görür. Bu anda öteden Emir Külal yetişerek kolundan kuvvetlice tutar ve bataklıktan kurtarır.

Adam uykudan uyanır, bakar ki güreş sona ermiş. Emir Külal ona doğru geliyor ve; – işte ben senin rüyada gördüğün gün için pehlivanlık ediyorum. Seni ve senin gibi batağa batmış olanları biiznillah kuvvet ve himmetle kurtaracağım, der. Bunun üzerine o kınayan kişi tövbe ve istiğfar eder. Ellerine kapanır ve teslim olur.

Seyyid Emir Külal Güreşi Terk Etmesi

Güreşmeyi bir mücahidlik eğitimi olarak kabul eden seyyid emir külal yine bir gün güreş meydanında muvaffakıyetler gösteirken Muhammed Baba Semmasi Hazretleri oradan geçiyor, ve durup güreşi seyretmeye başladı. Bu sırada müridlerden bazıları Hazretin güreş seyretmesini hafif bularak içlerinden türlü havatır geçiriyorlar. Bunun üzerine Hazret derhal:

– Bu meydanda bir er vardır ki ileride bir çok erler onun sohbeti bereketiyle kemale erecekler. İsterim ki bize öğrenci olsun da onun talim ve terbiyesi hizmetinde bulunayım, buyurur.

Tam bu sırada güreşmekte olan Emir Külal’ın kalbi, Semmasi Hazretlerin’nin himmetli bakışlarından ürperir ve derhal güreşi bırakır, gelir Hazretin ayaklarına kapanır. Sonra peşinden Hankaha gelirler. Seyyid Emir Külal tövbe ve istiğfar ederek Hace Muhammed Baba Hazretlerine teslim olur, yüksek teveccühlerine mazhar olur. Zahir ve batın ilimleri alarak zamanının büyüğü olur. Seyyidligi yanında şeriat, tarikat, marifet ve hakikat derecelerine yükselir.

Seyyid Emir Külal Oğluları Oğlu ve Halifeleri

Seyyid Hazretlerinin oğlu ve dört halifesi vardır. Her bir oğlunu bir halifesinin yanına hizmet ve terbiye için verdi ve güzel yetiştiler. Bunlardan oğlu “Emir Burhan’ı Muhammed Bahaeddin Nakşbend’e verirken:

-“İşte sana bir delikanlı.. bunu kendi yetiştirildiğin gibi yetişir ve hakikatlere eriştir ki, senin bu işte rüsuhunu göreyim” buyururlar.

Hakikaten bir kaç sene sonra Emir Burhan’ı Muhammed Bahaeddin babasının huzuruna getirdiğinde hallerini güzel buldu.

Seyyid Emir Külal Sözleri

Oğlu için:

– Emir burhan tarikatta hüccetimiz, hakikatte burhanımızdır, buyurdu. Bir müddet sonra Bahaeddin’in kemal ve isti’dadını görünce; Bahaeddin’e:

– Oğlum Bahaeddin, sadrımda ne varsa sana aktardım. İsti’dadın daha geniştir. Var ulu kişi ara, namın cihanı tuta. Me’zunsun! buyurdular.

Silsilede emaneti Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinden almışlardır. “Hace Seyyid Emir Külal” diye anılır.

Son Eklenenler