Yusuf Hemedani hz

Yusuf Hemedani hz

Yusuf hemedani hazretleri ile alakalı tüm bilinmesi gereken bilgiler içermektedir. Şemaili, Hayatı, Sözleri ve Türbesi daha bir çok bilgiler edine bilir öğrene bilirsiniz.

Doğumu: Hemedan, 440 H / 1048 M.
Vefatı: Herat-Merv, 535 H. / 1141 M.

Yusuf Hemedani hz. ŞEMAİLİ

Bedeni zayıf, boyu küçük yüzü buğday renginde idi. Sakalında tek tük beyaz var idi. Zühd ü takvası İmam-ı Azam gibi idi. Teveccüh ettiği zaman bulunduğu yeri feyz-i ilahi ile doldururdu. Evliyaullah’ın ilim ve haz sahibi kümmelininden idi. Künyesi Ebu Yakub Yusuf bin Eyyub Hemedani‘dir.

Yusuf Hemedani Hayatı

18 yaşında iken İran’ın Hemedan şehrinden Bağdad’a geliyor. Mevlana Ebu İshak hazretlerinden fıkıh, hadis, tefsir ilimlerini öğreniyor. İmam-ı Azam Ebu Hanifi mezhebine, Ebu Ali Fermedi hazretlerinin tarikına giriyor.

Zamanın bağdad, isfahan, Irak, Horasan, Semerkand ve buhara’da bulunan şeyhlerinin sohbetlerine devam ediyor. Bilhassa Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani hazretlerinin sohbetlerinde bulunuyor. Onu sevenlerden büyük istifadeler ediyor, feyizler alıyor. Kendi de va’z u nasihata başlıyor, feyizler saçıyor. Bağdad’dan İran’a, Isfahan’a geliyor. İlmini irşadını ilerletiyor, tekrar Ebu Ali Fermedi hazretlerinin hizmetine yetişiyor. Seyr u sülukünü tamamlayıp velilerin en büyüklerinden oluyor.

Meşayıhın hikmetli kelamlarını sohbetlerinde zikrederdi. Himmeti kuvvetli idi. Biiznillah ruhaniyeti ile rüyada bile irşadda bulunurdu. Bazen Herat bazen Merv de oturur, va-z u nasihata devam ederdi. Nerede bulunursa orayı feyizle doldururdu.

Bir gün sadık bir müridin muradına cevap için onun bulunduğu, şehir dışı yere gider, müşkilini halleder. Bundan sonra böyle müşkilin olursa sen gel der. Mürid, “Böyle anlarda dağların, kırların her taşı, Allah’ın izni ile Yusuf Hemedani oluyor. Efendime artık zahiren zahmet vermem”der. Şeyh bu sadakat, teslimiyet ve rabıtaya hayran kalır. “Candan sadık mürid şeyhini bazen ayağına getirir bazen de onun ayağına gider ve daha çok ruhen onu yanında bilir ve bulur” diyor. Yusuf Hemedani hazretleri, “Aşk bizim yolumuzdur” buyururlardı. Ondan istifade ve istifa ederek yetişenlerden beş büyük zat, beş büyük tarikatın üstatları olmuşlardır. Bunlar Hace Ubeydullah Berki, Hace Hasan Endaki, Hace Ahmed Yesevi, Hace Abdülhalık Gucdüvani, Hace Hakim Senai hazretleridir.

Hazreti Nakşbendin ser-halifesi Muhammed Parisa hazretleri, Yusuf Hemedani’nin her biri bir kitap değerindeki kıymetli sözlerinin bir kısmını Faslu’l-Hitab ( Tevhide Giriş ) adlı eserinde toplamıştır.

Silsilede emaneti Ebu Ali Farmedi hazretlerinden almıştır. “Tarikat çarkının mihveri” diye anılır.

Son Eklenenler