esmaül hüsna

besmele

Esma’ül Hüsna

Ebu Hüreyre (r.a.)’den, rivayet edilen bir hadisi şerifte : “Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorki: “Muhakkakki, Allah Teala’ya mahsus olarak doksan dokuz isim vardır.Her kim bu doksan dokuz ismi ihsa ederse (manalarını şuurla ezberleyerek, öğrenir ve hayatını ona göre düzenlerse) Cennete girer, sonsuz saadetlere ulaşmış olur.”  ( Tirmizi, İbn-i Habban ve Hakim )

HUVALLAHÜLLEZİ LAİLAHE İLLAHÜ

ER-RAHMAN  (Dünya’da Bütün Kullarına Merhamet Eden)

ER-RAHİM  (Ahirete sadece Mü’min Kullarına Merhamet Eden)

EL-MELİK  (Mülkü ve Saltanatı Ebedi Olan)

EL-KUDDÜS  (Bütün Ayıp ve Kusurlardan Uzak Olan, Kusursuz Olan)

ES-SELAM  (Kullarına Huzur ve Esenlik Veren)

EL-MÜ’MİN  (Mü’min Kullarına Emniyet Veren)

EL-MÜHEYMİN  (Kullarını Devamlı Himayesi Altında Bulunduran)

EL-AZİZ  (Mağlubiyet Bilmeyen Güçlü ve Ebedi Tek Galip)

EL-CEBBAR  (Hükmünü Bütün Varlıklar Üzerinde Yürüten)

EL-MÜTEKEBBİR  (Yarattıklarının Vasıflarına Benzemeyen, Yüce Olan)

EL-HALİK  (Yaratan, Her şeyi Yoktan Vareden)

EL-BARİ  (Önceden Bir Örneği Olmaksızın Yaratan Vareden)

EL-MUSAVVİR  (Her Yarattığına, Bütün Varlıklara Şekil veren)

EL- GAFFAR  (Günahları Bağışlayan Bağışlaması, Mağfireti Çok olan)

EL- KAHHAR  (Bütün Güçleri Yenen Tek Galip ve Tek Hakim)

EL-VEHHAB  (Hiç Bir Karşılık Beklemeden Bağışta Bulunan, Yardım Eden)

ER-REZZAK  (Ayırt etmeden Tüm Kullarına Rızık Veren, Rızıklandıran)

EL- FETTAH  (Kullarına rahmet ve rızık kapılarını açan)

EL- ALİM  (Her şeyi, Her zaman En iyi Bilen)

EL-KABID  (Canları Alan, Rızıkları sıkan, Daraltan)

EL-BASIT   (Hayat veren rızık yağdıran açan, genişleten)

EL-HAFIR  (Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan)

ER-RAFİ  (Yükselten, Yukarı kaldıran, Yücelten)

EL-MUİZZ  (Aziz, Güçlü, Galip Kılan, Şereflendiren)

EL-MUZİLL  (Hor ve hakir kılan, Alçaltan, Zelil Eden)

ES-SEMİ  (Her Şeyi Çok iyi İşiten, Duyan)

EL-BASİR  (Her şeyi çok iyi gören)

EL-HAKEM  (Hükmü Reddedilmeyen, Hakim Hakkı Yerine Getiren)

EL-ADL  (Hükmünde Hiçbir Surette Adaletsizlik Bulunmayan Tek Adil)

EL-LATİF  (Sonsuz Lütufkar, En ince İşlerin İnceliklerini Bilen)

EL-HABİR  (Tüm Eşyanın Hakikatine Vakıf, Her şeyden Haberi olan)

EL-HALİM  (Suçluları Hemen Cezalandırmayan, Af Dileme Fırsatı Veren, Mehil Veren)

EL-AZİM  (İnsan Aklının Alamayacağı Kadar Ulu, Büyük Olan)

EL-GAFUR  (Çok Bağışlayıcı Olan, Mağfireti Çok Olan)

EŞ-ŞEKUR  (İtaatkar Kullarını Öven, Onları En iyi Mükafatlandıran)

EL-ALİYY  (Her Anlamda En Yüze Olan)

EL-KEBİR  (Pek Büyük Olan Pek Ulu Olan)

EL-HAFİZ  (Muhafaza Eden, Koruyan)

EL-MUKİT  (Geçindiren, Barındıran, Her Canlının Azığını Veren)

EL-HASİB  (Cümle İhtiyaçlara, Yeten, Herkesin Hesabını Bilen)

EL CELİL  (Pek Yüksek, Büyüklük ve Ululuk Sahibi)

EL KERİM  (Keremi Bol Olan, Çok Cömert Olan)

ER-RAKİB  (Gözcü, Bütün Varlıkları Eksiksiz Gözleyen)

EL MUCİB  (Kendisine Yalvaranların isteklerini Veren, Dualarını Kabul Eden)

EL-VASİ  (Nimeti Bol Olan, Geniş Olan Vasi)

EL-HÂKİM  ( Her Şeyi Yerli Yerinde ve En İyi Şekilde Yapan, Hikmet Sahibi)

EL-VEDUD  (İyi Kullarını Seven, Kendisi İse, Sevilmeye En Layik Olan)

EL-MECİD  (Şanı Büyük ve Yüksek Şeref Sahibi Olan)

EL-BAIS  (Peygamberler, Gönderen, Ölümden Sonra Dirilten)

EŞ-ŞEHİD  (Her Şeyi Eksiksiz Gözeten, Şahit Olan, Her Yerde Hazır ve Nazır Olan)

EL-HAKK  (Zaten Var Olan, Hep Var Olacak Olan, Tek Gerçek Olan)

EL-VEKİL  (Kullarının İşlerini Gören, Onların Menfaatlerine Kefil Olan)

EL KAVİYY  (Za’afa Düşmeyen, Zayıflığa Uğramayan, Çok Güçlü Olan)

EL- METİN  (Çok Sağlam Olan, Hiç Bir Zaman Sarsılmayacak Olan)

EL- VELİYY  (Yardımcı Olan, İyi Kullarına Her zaman Dost Olan)

EL- HAMİD  (Her Lisanla, Her Varlığın Diliyle Yücelten, Yükselten)

EL-MUHSİ  (Bütün Eşyaları Kavrayan, Yarattığı Her şeyin Sayısını Bir Bir Bilen)

EL-MÜBDİ  (Bütün Eşyaları İlk Maddesiz, Örneksiz Benzersiz Yaratan)

EL-MUİD  (Bütün Eşyayı, Hayattan Sonra, Ölüme, Ölümden Sonra Hayata Çeviren)

EL-MUHYİ  (Dirilten, Hayat Veren, Sağlık Veren, Can Bağışlayan)

EL-MUHİT  (Öldüren, Can Alan, Ölümlü Yaratan)

EL-HAYY  (Daima Diri Olan, Sonsuz Hayır Sahibi Olan)

EL-KAYYUM  (Bütün Varlıkları, Yeri, Gögü, Her Şeyi Ayakta Tutan)

EL-VACİD  (Zenginliğinden hiç bir şey eksilmeyen, Varlıklı, İstediğini istediği Vakit Bulan)

EL MACİD  (Şan ve Şeref Sahibi, Şanı Şerifi Pek Büyük Olan)

EL- VAHİD  (Tek Olan, Zatında, Sıfatında, İşlerinde Tek Olan)

EL-EHAD  (Tek Olan, Zatında, Sıfatında, İşlerinde Tek Olan)

ES-SAMED  (Her Türlü ihtiyaç İçin Başvurulan Tek makam)

EL-KADİR  (İstediğini İstediği Gibi yapmaya Gücü Yeten Kudretli)

EL-MUKTEDİR (Her Şey Üzerinde Kuvvetli ve Kudretli Olan)

EL-MUKADDİM  (İstediğini İleri Alan, Önce Geçiren)

EL-MUAHHİR  (İstediğini Geri Alan, Geri Bırakan)

EL-EVVEL  (Başlangıcı Olmayan, İlk)

EL-AHİR  (Nihayeti Olmayan, Sonu Olmayan)

EZ-ZAHİR  (Aşikar, Varlığı Güneş Gibi Açık Olan)

EL-BATIN  (İnsanların Onu Tam Bir Şekilde, Bilmemeleri, Gizli Olan)

EL-VALİ  (Bütün Eşyada Tasarruf Sahibi, Tek başına İdare Eden)

EL-MÜTEALİ  (Pek Yüce Olan, Pek Yüksek Olan)

EL-BERR  (Kullarına Karşı Hoş Görülü, İyiliği Bol, Kullarını Çok Kayıran)

ET-TEVVAB  (Tevbeleri Hep Kabul Eden, Günahları Çok Bağışlayan)

EL MÜNTEKİM  (Öc Alan, Suçluları Adaletiyle Cezalandıran)

EL-AFÜVV  (Affı Bol Olan, Bağışlaması Affetmesi Bol Olan)

ER-RAUF  (Son Derece, Merhametli, Acıması, Şefkati Bol Olan)

MALİKÜL-MÜLK  (Mülkün Yegane ve Tek Sahibi Olan)

ZÜLCELALİ VEL İKRAM  (Büyüklük, Ululuk ve Kerem, İkram Sahibidir.)

EL-MUKSİT  (Adaletten Şaşmayan, Adil, Tüm İşleri Denk ve Yerli Yerinde Yapan)

EL-CAMİ  (İstediğini İstediği Yerde ve Zamanda Toplayan, Bir Araya Getiren)

EL GANİYY  (Çom Zengin olan, Ve Zenginliği hiç Bitmeyen ve hiç Eksilmeyen)

EL MUĞNİ  (Zenginlik Bahşeden, İstediğini Zengin Eden Zenginlik Veren)

EL- MANİ  (Önleyen, Bir şeyin Olmasını İstemediği Zaman Mani Olan)

ED-DARR  (Zarara Uğratan, Elem, Keder, Darlık ve Zarar Veren Şeyler Yaratan)

EN-NAFİ  (Menfaat Veren, Faydalandıran, Yararlı Şeyler Yaratan)

EN-NUR  (Eşyayı Aydınlatan, Işık Veren, İstediği Gönüllere, Nur Yağdıran)

EL-HADİ  (Yol Gösteren, İstediği Kullar için Hayırlı Yollar Açan)

EL-BEDİ  (Eşi ve Emsali bulunmayan, Hayret Verici, Şeyler Yaratan)

EL-BAKİ  (Ebedi Olan, Fani Olmayan, Varlığının Sonu Olmayan)

EL VARİS  (Bütün Varlıkların ve Servetlerin Gerçek Sahibi Olan)

ER-RAŞİD  (Kullarına Menfaat yollarını Gösteren, Dosdoğru Yol Üzerinde Olan)

ES-SABUR  (Çok Sabırlı Olan, ve Günah İşleyenlere Ceza Vermekte Asla Acele Etmeyen)

Esmaül hüsna Dinle – Canlı dinlemek istiyorsanız alt kısımda bulunan youtube play tuşuna basarak Esma-ül Hüsna’yı Canlı dinleye bilirsiniz.

Allah sizden razı olsun ya ne güzel anlatmışsınız yaratanın isimlerini

Haydar - 5 Şubat 2017
Son Eklenenler