Peygamberler

Peygamberler

Peygamberler

Peygamberler nedir nelerdir kimdir ve kimlerdir şöyle ki, sayfamızda dünya kurulduğu ve öncesinden bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm peygamber hayatı ve hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız. Sizler için alt kısımda hazırladığımız peygamberi seçerek seçmiş olduğunuz peygamberin hayatını ve hakkındaki tüm bilgilere erişe bileceksiniz.

İçerik: Peygamber Hayatı, Peygamberlerin İsimleri, Peygamber Sırası, Peygamber Soy Ağacı, Peygamberlerin Meslekleri Gibi bir çok konuya değindik ve derledik sizlere hazırlamış bulunmaktayız.

Ulû’l-Azm (Azm Sahibi) Peygamberler:

Kur’an-ı Kerim’in azm sahibi olarak tanımladığı peygamberler vardır ki Allah (cc), Resulü Muhammed’e (asm) mücadelelerindeki sabırlarında onlara uymasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:
“(Ey Resûlüm!) O hâlde, ülü’l-azm (sebat sâhibi) peygamberlerin sabrettiği gibi, (sen de) sabret! Ve onlar (o inkâr edenler) hakkında acele etme! Onlar va‘d olunup durdukları (azâbları)nı görecekleri gün, sanki (dünyada) sâdece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. (Bu) bir tebliğdir! Hiç fâsıklar topluluğundan başkası helâk edilir mi?” (Ahkâf, 35)
Azmleri kuvvetli, imtihanları ağır ve mücadeleleri gayet zor olduğu için “Azm Sahibi Peygamberler” diye isimlendirilmişlerdir. Bunlar;

[row][span4][list icon=”check-2″ iconcolor=”#43b4f9″]

[/list][/span4][span4][list icon=”check-2″ iconcolor=”#43b4f9″]

Ayrıca Hz. İsmâîl, Hz. Ya‘kūb, Hz. Yûsuf ve Hz. Eyyûb (as) da ülü’l-azm peygamberler arasında sayılmaktadır. Bir başka görüşe göre de bütün peygamberler azim sâhibi, yani ülü’l-azm’dirler. (Râzî)
Peygamber Efendimiz (asm), peygamberler içinde en çok mücadele veren, en ziyade sabır ve fedakârlık gösterendir. Nitekim Cenab-ı Hak da onu diğer peygamberlerden daha çok övmüş ve ikrama mazhar kılmıştır.

Kur’an da adı geçen Nebi ve Resuller

Aşağıda sizler için hazırladığımız içeriğimiz de; Kur’an ayetlerinde adı geçen peygamber (nebi) ve resulleri göstermektedir. Ayrıca peygamberlerin kitaplarına, halkına ve kendi şeriat kanunları olanlarına referansdır.

Hz. Adem (as.) İlk insan olarak bilinen kişi olarak yer yüzüne indirilmiş ve ilk peygamber olarak bilinmektedir. Rütbesi Peygamberdir. Kendisine kitap indirilmemiştir ancak 10 ( Suhuf ) Sayfa indirilmiştir.

Hz. İdris (as.) Peygamber olarak biliniyor ve kendisine kitap indirilmemiştir. Ancak 30 ( Suhuf ) Sayfa indirildiği bilinmektedir.

Hz. Nuh (as.) Hem peygamber hemde elçi olarak bilinen 5 büyük peygamberden biri olarak görülmektedir. Kendisine kitap ve sayfa indirilmemiştir ancak Nuh’un Halkı diye halka sahipti. Ayrıca Şeriat Sahibiydi.

Hz. Hud (as.) Bir peygamberlik rütbesi almamış olduğu bilinmektedir. Ancak Elçi olarak görev yapmıştır. Kendisine ne kitap nede sayfa indirilmiştir. Toplumu olan Ad Kavmi olarak bilinen halkı vardı. Şeriat hükmüne sahip değildi.

Hz Salih (as.) Elçi olarak yer yüzünde bir çok görevle meşgul olmuştur. Kendisine her hangi bir kitap yada sayfa indirilmemiştir. Halk olarak Semud Kavmine sahipti. Şeriat hükmü mevcut değildi.

Hz. İbrahim (as.) Peygamber olarak bilinen 5 büyük peygamberden biridir. Ayrıca kendisine elçilik görevi de verilmiş olup, imam olarak da görevlerde bulunmuştur. Kendisine kitap indirilmemiş ancak 10 ( Suhuf ) sayfa indirildiği bilinmektedir. Halkı mevcut olup İbrahim’in halkı olarak bilinmektedir. Ayrıca kendisi Şeriat sahibi bir peygamberdi.

Hz. Lut (as.) Kendisine peygamberlik verildiği ayrıca elçi olarak da görev yapmış olduğu bilinmektedir. Kitap indirilmediği gibi ayrıca sayfada kendisine indirilmemiştir. Kendisine ait olan halk olarak ( Sodom ve Gomera ) Halkı olarak bilinmektedir.

Son Eklenenler